ഒരിക്കല്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പിന്നെ പിടലി വേദന ജീവിതത്തില്‍ വരില്ല

രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോള്‍ അയ്യോ പിടലിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കരയുന്നവര്‍ ഒരു പാട് പേരുണ്ട് .ഈ പിടളിവേധന മാറുന്നതിനായി ദിവസവും കഴുത്തില്‍ കുഴംബിട്ടു തിരുമ്മുന്നവരെയും നമുക്കറിയാം ചിലരുടെ ഒക്കെ അടുതോട്ടു പോകുമ്പോ തന്നെ കുഴമ്പ് മനം ആയിരിക്കും ചോധിക്കുമ്പോ പറയും എന്തോ ചെയ്യാന്‍ ആണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ജോലി ഭാരം കൊണ്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു വല്ലാത്ത പിടലി വേദന ആണ് എന്ന് .

ഇങ്ങനെ പിടലി വേദന മൂലം ബുദ്ഗിമുട്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്‍ക്ക് വളരെ ഈസിയായി പിടലി വേദന മാറുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന വളരെ ഈസിയായി വെട്ടില്‍ നമുക്ക് സുലഭമായിലഭിക്കുന്ന ചെറുപയര്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിദ്യ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിച്ചയപെടുതുന്നത് അപ്പോള്‍ ഇത് എങ്ങനെയാണു ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം .

ഈ അറിവ്  ഉപകാരപ്രദം ആയി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിവ് എന്നൊക്കെ തോന്നിയാല്‍ മറക്കാതെ മടിക്കാതെ ഒരു ലൈക്‌ അടിക്കാനും സുഹൃത്തുകള്‍ക്കും ബന്ധുക്കള്‍ക്കും ഫേസ് ബുക്ക്‌ അതല്ലങ്കില്‍ വാട്സ് അപ്പു വഴി ഷെയര്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *