ഏതു വേര് പിടിക്കാത്ത ചെടിയും ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വേര് പിടിക്കും ഈ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാല്‍

ചെടികൾ നമുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും വളരെ ഇഷ്ടം ആണ് അല്ലെ .അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളും അടുക്കള തോട്ടവും, ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വീടിനു ഇപ്പോഴും വളരെ വലിയ ഒരു ഐശ്വര്യവും ആണ് .നമ്മൾ എല്ലാവരും പലതരത്തിൽ ഉള്ള ചെടികൾ വീട്ടിൽ വച്ച് പിടിപ്പുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നു നേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് .

പക്ഷെ നമ്മൾ ചെടികൾ നടുമ്പോൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് കൊണ്ടുവന്നു നടുന്ന ചെടികളുടെ കമ്പുകൾക്കു വേര് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് .ഇനി അഥവാ വേര് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കരുത്തു കുറവ് മൂലം പിടിക്കാതെ പോകുകയും ചിലപ്പോ ചെടി തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും .ഈ വിഷമം കാരണം പലപ്പോഴും പലരും ചെടികൾ വേരൊക്കെ പിടിച്ചു വളർന്നവ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങാറ് പതിവ് .

പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വേര് പിടിച്ച ചെടികൾ വാങ്ങണം എങ്കിൽ അതിനു വളരെയധികം ചെലവ് കൂടുകയും ചിലപ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുമ്പോ മുരടിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും .അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് നല്ല കരുത്തുള്ള വേര് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കാം എന്നും അതിനു സഹായിക്കുന്ന മിശ്രിതം എങ്ങനെ തയാറാക്കി എടുക്കാം എന്നും ആണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ .

ഈ അറിവ് ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഒരു ലൈക് അടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയി രേഖപെടുത്തുവാനും മറക്കല്ലേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *