ഈ പ്രശ്നം എത്ര പഴകിയതു ആണെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമായും മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍

പതിവായി കുട്ടികള്‍ എന്നോ പ്രായം ആയവര്‍ എന്നോ യൂവാക്കള്‍ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും പരാതിയായി പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് മൂക്ക് ഒളിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതും കഫം

Read more

കഴുത്തുവേദന ,നടുവിന് വേദന കാരണം ഇതാണ് .വേദന സംഹാരി കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും വളരെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖം ആണ് എങ്കിലും കൃത്യമായ രോഗ നിര്ണയമോ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തലോ കൃത്യമായ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തലോ ഒന്നും സാധ്യമാകാത്ത

Read more

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ വീടൊരുക്കാൻ ചില ടിപ്സ്

താമസിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യനാനുസരണം വേണം വീട് ഒരുക്കാൻ. അത്തരത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു നാല് നില വീടാണ് ഇത്. ആദ്യകാഴ്ചയിൽ തന്നെ അതിമനോഹരമായി തോന്നുന്ന ഈ ഒരുനില വീടിന്റെ പ്ലാനും

Read more

ഗൃഹാതുരതയുടെ ഓർമകളുമായി 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള തറവാട് വീട്

അഡ്വക്കേറ്റ് ജയിംസ് മാനുവലിന്റെയും  അഡ്വക്കേറ്റ് ആനിയമ്മയുടെയും വീട് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽത്തന്നെ കാഴ്ചക്കാരുടെ മനം കുളിർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതി രമണീയമാണ് 150 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ തറവാട് വീട്. ആറരയേക്കറോളം

Read more