മണ്ണിൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത മനോഹര ഭവനം

നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും ഒഴുവാക്കി  ശാന്തവും സുന്ദരവുമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കണം. ധാരാളം മരങ്ങളും ചെടികളും പച്ചപ്പും പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നന്മയും അറിഞ്ഞുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇങ്ങനെ

Read more

മണ്ണും മരവും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീട്

മനോഹരമായ വീടുകൾ പണിതുയർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അഭിരുചിയുമെല്ലാം അതിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മിതികൾ പ്രകൃതിയെ വേദനിപ്പിക്കാതെയും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമാകാതെയുമാകുമ്പോൾ ആ വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തിനൊപ്പം ഒരു ആത്മ നിർവൃതി

Read more

മണ്ണും കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരുക്കിയ ഒരു അടിപൊളി വീടിതാ

മണ്ണും കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ച് പണിയുന്ന വീടുകൾ പലപ്പോഴും കാഴ്ചയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മണ്ണും കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ച് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീട് പ്രകൃതിയോട് വളരെയധികം ഇണങ്ങിയാണ്

Read more

ഒന്നല്ല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മഡ് ഹൗസിന്

മനോഹരമായ വീടുകൾ പണിതുയരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഒരു മഡ് ഹൗസാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അസർമുല്ല എന്ന സുന്ദര വീട്. സ്ലോ

Read more